DIS-2-310

P: do 300 W
Pmax: do 300 W
UV: 230 V
UZ: 24 V
I: do 2 A

Servo regulatori serije DIS poseduju sve karakteristike koje se očekuju od servo regulatora:

  • regulisanje broja obrtaja, obrtnog momenta i položaja integrisanim pozicionim upravljanjem. (64 pozicije koje se mogu pozvati preko digitalnih ulaza ili fieldbusa)
  • 2 analogna ulaza: ±10 V DC, 12 bit 
  • Visok kvalitet regulisanja: Visoka koncentričnost obrtanja < 0,5%
  • Programabilni ulazi i izlazi

U standardnom modelu regulator osim analognog radnog priključka poseduje i  CAN-Bus interfejs. Opciono se može dobiti i profibus modul.

Табеле са подацима: