Higijenski dizajn

Pogoni u oblasti higijenskog dizajna

Novi motor od nerđajućeg čelika sa integrisanim planetarnim prenosnikom

Za primenu u oblastima sa visokim higijenskim zahtevima Groschopp je razvio motore od nerđajućeg čelika sa integrisanim planetarnim prenosnikom. Umesto skupog prenosnika od nerđajućeg čelika korisnici na taj način mogu posegnuti za jeftinijim planetarnim prenosnikom i značajno uštedeti troškove.

 

Motori od nerđajućeg čelika za prehrambenu industriju

Uzimajući u obzir rastuće zahteve prema higijeni postrojenja i njihovih komponenti Groschopp je razvio nove motore od nerđajućeg čelika. Kod naših novih motora od nerđajućeg čelika Groschopp AG se oslanja na higijensko šrafljenje HSK-K-INOX-HD Pro. Motor je razvijen oslanjajući se na EHEDG smernice.

Robusni motori od nerđajućeg čelika u higijenskom dizajnu

Pod oznakom Silver-Line Groschopp nudi mnogobrojne kombinacije motora i prenosnika u robusnom kućištu od nerđajućeg čelika. Decentralni servo motor tipa ESKNI je koncipiran pre svega za primenu u automatizacionoj i transportnoj tehnici u proizvodnji prehrambenih namirnica i pića.