Tehnika pakovanja

Motori za tehniku pakovanja i transporta

Kontrolne vage

Kako bi se kontrola kvaliteta mogla sprovesti ekonomično, dinamičke vage se besprekorno integrišu u proces proizvodnje i pakovanja. Za to su posebno podesni motori sa integrisanom elektronikom jer njihova konstrukcija zahteva malo kablova i nudi visoku kategoriju zaštite. U ovoj oblasti naši klijenti često korite servo motore.

Postrojenja za nalivanje napitaka

Naši motori za postrojenja za punjenje i sisteme za punjenje ispunjavaju najviše zahteve - uz ekstremno visoku radnu bezbednost. Visoke kategorije zaštite, dobro čišćenje i ravnomeran hod su ovde odlučujući kriterijumi.

Naši klijenti ovde često koriste trofazne motore sa kućištem.