Rešenja

DISTRIBUCIJA ENERGIJE

Za distribuciju energije Groschopp niz godina koncipira i proizvodi pogone za prekidače snage prema potrebama klijenata u oblasti visokog i. srednjeg napona. ...

FARMACIJA I HEMIJA

Univerzalna rešenja sa velikom snagom na malom prostoru  za sve nivoe automatizacije procesa u hemijskog i farmaceutskoj industriji. Od upravljačke tehnike do sistema upravljanja za velika industrijska postrojenja.

MEDICINSKA TEHNIKA

Zdravstvu je potrebna medicinska tehnika. Zbog demografskih kretanja sve više su potrebni inovativni medicinski tehnički uređaji. ...

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

Prilikom industrijske prerade životnih namirnica stalno rastu zahtevi u vezi sa higijenskim standardima Kako bi odgovorio na njih, ...                                 

TEHNIKA PAKOVANJA

Brz i efikasan protok materijala kao i brza obrada robe i dobara u okviru proizvodnog procesa su neizbežni. ...

Handmaschine

RUČNI ALATI

Koncipiran kao dobavljač prvog reda za velike proizvođače originalnih delova u proizvodnji mašina i postrojenja Groschopp AG koncipira, ...

HIGIJENSKI DIZAJN

Za oblasti sa visokim higijenskim zahtevima Groschopp je razvio motore od nerđajućeg čelika sa integrisanim planetarnim prenosnikom. ...

E-MOBILITY

Dosadašnji motori za električna vozila su često preveliki, preteški, preskupi i nepodesni za serijsku proizvodnju. ...

TEKSTILNA INDUSTRIJA

Da li za predenje, teksturisanje, tkanje, kružno pletenje, ravno pletenje ili kod oplemenjavanja tekstila - Groschopp nudi po ceni atraktivne ...