Farmacija i hemija

Motori za hemijsku i farmaceutsku industriju

Univerzalna rešenja sa velikom snagom na malom prostoru  za sve nivoe automatizacije procesa u hemijskog i farmaceutskoj industriji. Od upravljačke tehnike do sistema upravljanja za velika industrijska postrojenja. Naši pogoni se mogu isporučiti sa različitim korisničkim interfejsima. Decentralizovane regulacije zaokružuju naš portfolio. Inženjeri Groschoppa AG već dugi niz godina razvijaju univerzalna rešenja za sve nivoe automatizacije procesa u hemijskoj i farmaceutskoj industriji. Hemijska industrija se danas ne može zamisliti bez inovativnih koncepata i proizvoda. Naš optimizovani specijalizovani asortiman proizvoda i naš sveobuhvatni specijalizovani know-how sa produbljenim shvatanjem automatizovanih postupaka su osnovica rešenja koja za vas stvara održivu konkurentsku prednost.

Ispitivač plastičnih materijala

U eri visoko specijalizovanih plastičnih materijala neophodno je kontinuirano ispitivanje gotovih plastičnih materijala.

U ovom okruženju naši klijenti na primer koriste komutatorske pogone sa stalnim brojem obrtaja.

Postrojenja za granulaciju

Nakon polimerizacije i eventualno kompaundiranja plastični materijal se ekstrudira i nakon toga sitni u granulat.

U ovom okruženju naši klijenti koriste npr. robusne trofazne motore.

Mašine za ekstruziju

Mašinama za ekstruziju, odnosno ekstruderima se ekstrudiraju sirovine kao što su metal, keramika i plastika. Naši motori obezbeđuju obrtanje puža.