Distribucija energije

Pogoni za distribuciju energije

Vakumski prekidač

Konstrukcija prekidača zahteva pogone koji rade 100% pouzdano i nakon što nisu radili čitavu godinu. Ovaj naizgled lak zadatak stavlja visoke zahteve pred robusnost i kvalitet.

 

Nieder-, Mittel- und Hochspannungsschalter

Prekidači niskog, srednjeg i visokog zahteva

Groschopp drži opruge pod naponom kako bi se prekidač u slučaju nužde uključio. Nudimo sveobuhvatan portfolio rasklopne aparature i rasklopnih postrojenja. Naš tehnički know-how garantuje kvalitetan učinak.

Erdungstrennschalter

Rastavljači za uzemljenje

Rastavljači za uzemljenje se koriste za zaštitu lica prilikom rada sa proizvodnim sredstvima i zbog toga moraju biti veoma pouzdani i bezbedni, i to i u otežanim uslovima.

 

Stepenasti prekidači za transformatore

Za stepenaste prekidače se koriste pogonski sistemi koji su razvijeni specijalno za ovu oblast. Njima se može upravljati na licu mesta ili daljinski. Stepenastim prekidačem se mogu prilagoditi pomeranje faznog ugla i izlazni napon.