Medicinska tehnika

Pogoni za medicinsku tehniku

Rendgenski uređaji

Groschopp nudi moderne pogonske tehnologije sa dugim životnim vekom za medicinsku i laboratorijsku tehniku, između ostalog i za invalidska kolica. DC motori i prenosnici su zbog svojih dimenzija i performansi idealni za ovu funkciju.

Laboratorijske centrifuge

Zahtevi prema stonim centrifugama za kliničku i naučnu primenu su raznovrsni i vrlo retko mogu biti zadovoljeni motorima „sa trake“. Mi koncipiramo i sprovodimo odgovarajuće rešenje. U zavisnosti od zahteva ovde se primenjuju različite tehnologije. Često se koriste indukcioni motori.

Magnetna rezonanca

Vaš vodeći ponuđač pogonskih rešenja skrojenih po meri za medicinske uređaje sa slikom kao što su kompjuterska tomografija i magnetna rezonanca, kao i laboratorijska dijagnostika. Naši klijenti ovde često koriste motore sa permanentnom pobudom.

Testere za gips

Groschopp motorima gipsani i plastični zavoji se seku brzo, sigurno i precizno. To garantuju naši snažni motori. Groschopp nudi za to individualna rešenja skrojena prema vašim potrebama uključujući kompletno kućište.