EGK 80

P: do 2300 W
n: do 6000 min-1
UV: 325 V — 560 V
M: do 5.5 Nm

Black Panther je elektronski komutovani servo motor treće generacije. Stalnom optimizacijom aktivnih centralnih elemenata (stator, rotor, magneti) i primenom savremenih individualnih namotaja zubaca, gustina snage je u poređenju sa konvencionalnim visokokvalitetnim servo motorima povećana 2 do 3 puta. Motori koju su optimizovani za sinusoidalno napajanje i zbog toga se često nazivaju trofazni sinhroni servo motori tokom rada proizvode na servo regulatoru konstantan obrtni moment istog oblika. Porodicu AC servo motora bez četkica Groschopp AG je sada zaokružio novom, veoma kompaktnom i dinamičnom serijom modela EGK („Black Panther®“).

Kontaktirajte nas!

Табеле са подацима: