KG 120

P: do 330 W
n: do 10000 min-1
UV: 24 V — 220 V
M: do 82.7 Ncm

Serija KG su motori sa kućištem sa komutatorima. Oni se mogu izraditi kao motori sa rednom (univerzalni) ili paralelnom pobudom. Pri tom motor sa rednom pobudom raspolaže velikim startnim momentom, ali broj obrtaja pri tom veoma zavisi od opterećenja. Motor sa paralelnom pobudom ima stalni broj obrtaja. Broj obrtaja se reguliše preko napona u armaturi.

Kontaktirajte nas!