Motori sa permanentnom pobudom

Motori jednosmerne struje sa permanentnom pobudom

Motori jednosmerne struje sa permanentnom pobudom su slični motorima sa paralelnom pobudom, ali imaju znatno viši startni momenat. Osim toga kod ovih motora otpada snaga pobude (važna za baterijsko napajanje) i oni se odlikuju veoma visokim kvalitetom mogućnosti regulisanja.

P: do 450 W
n: do 5000 min-1
UV: 24 V — 205 V
M: do 239 Ncm