KE 50

P: do 20 W
n: do 10000 min-1
UV: 24 V — 220 V
M: do 2.7 Ncm

Serija KE su ugradni motori sa kolektorskim rotorima. Oni se mogu izraditi kao motori sa rednom (univerzalni) ili paralelnom pobudom. Pri tom motor sa rednom pobudom raspolaže velikim startnim momentom, ali broj obrtaja pri tom veoma zavisi od opterećenja. Motor sa paralelnom pobudom ima stalni broj obrtaja. Broj obrtaja se reguliše preko napona u armaturi. Moguća su prilagođavanja na prirubnici i osovini

Kontaktirajte nas!

Табеле са подацима: