Z14

M: do 25 Nm
i: do 375
η: do 70 %

Kombinovani dvostruki prenosnici se sa jedne strane odlikuju visokim prenosnim odnosom (25:1 do 375:1), a sa druge strane velikom efikasnošću. Sve to zahvaljujući kombinaciji pužnog stepena u zupčastog stepena. Oni se odlikuju velikom izdržljivošću i tihim radom. 

 

Табеле са подацима:
3Д-модели: