Z kombinovani prenosnik

Kombinovani dvostruki prenosnik

Kombinovani dvostruki prenosnici se sa jedne strane odlikuju visokim prenosnim odnosom (25:1 do 375:1), a sa druge strane velikom efikasnošću. Sve to zahvaljujući kombinaciji pužnog stepena u zupčastog stepena. Oni se odlikuju velikom izdržljivošću i tihim radom. 

M: 10 Nm — 25 Nm
i: 25375
η: 20 % — 70 %
Z14 Getriebe