Z kombinovani prenosnik

Kombinovani dvostruki prenosnik

Kombinovani dvostruki prenosnici se sa jedne strane odlikuju visokim prenosnim odnosom (25:1 do 375:1), a sa druge strane velikom efikasnošću. Sve to zahvaljujući kombinaciji pužnog stepena u zupčastog stepena. Oni se odlikuju velikom izdržljivošću i tihim radom. 

M: do 30 Nm
i: do 690
η: do 77 %