RBD 325-4/6-S

P: 500 W — 500 W
UV: 230 V — 230 V
UZ: 300 V — 300 V
I: 4 A — 4 A
Табеле са подацима: