RBD 325-4/6-S

P: do 500 W
UV: 230 V
UZ: 325 V
I: do 4 A
Табеле са подацима: